02Products and
Services

Hansı heyvanlar sığortalana bilər?

Nazirlər Kabinetinin 17 dekabr 2019-cu il tarixli 479 saylı və 22 dekabr 2021-ci il tarixli 398 saylı qərarlarına əsasən, Azərbaycanda aqrar sığorta hazırda aşağıdakı heyvandarlıq məhsullarını əhatə edir:

Hansı risklərdən sığortalana bilər?

Aşağıdakı risklərin baş verməsi nəticəsində sığortalanmış heyvanın ölümü:

Sığorta müqaviləsi bağlanması

Sığorta haqqının ödənilməsi

Sığorta hadisəsi olduqda