01Haqqımızda

Maliyyə hesabatları

Audit rəyi 2020 PDF 720 kB Audit rəyi 2019 PDF 296 kB Audit rəyi 2018 PDF 470 kB Audit rəyi 2017 PDF 362 kB Audit rəyi 2016 PDF 1 MB Audit rəyi 2015 PDF 594 kB Audit rəyi 2014 PDF 375 kB Audit rəyi 2013 PDF 2 MB Audit rəyi 2012 PDF 2 MB Audit rəyi 2011 PDF 2 MB Audit rəyi 2010 PDF 1 MB Audit rəyi 2009 PDF 707 kB Audit rəyi 2008 PDF 406 kB Kapitalda dəyişikliklər 2020 PDF 214 kB Kapitalda dəyişikliklər 2019 PDF 70 kB Kapitalda dəyişikliklər 2018 PDF 58 kB Kapitalda dəyişikliklər 2017 PDF 60 kB Kapitalda dəyişikliklər 2016 PDF 90 kB Kapitalda dəyişikliklər 2015 PDF 90 kB Kapitalda dəyişikliklər 2014 PDF 190 kB Kapitalda dəyişikliklər 2013 PDF 85 kB Kapitalda dəyişikliklər 2012 PDF 85 kB Kapitalda dəyişikliklər 2011 PDF 84 kB Kapitalda dəyişikliklər 2010 PDF 96 kB Pul vəsaitlərinin hərəkəti 2020 PDF 457 kB Pul vəsaitlərinin hərəkəti 2019 PDF 268 kB Pul vəsaitlərinin hərəkəti 2018 PDF 69 kB Pul vəsaitlərinin hərəkəti 2017 PDF 69 kB Pul vəsaitlərinin hərəkəti 2016 PDF 307 kB Pul vəsaitlərinin hərəkəti 2015 PDF 218 kB Pul vəsaitlərinin hərəkəti 2014 PDF 316 kB Pul vəsaitlərinin hərəkəti 2013 PDF 291 kB Pul vəsaitlərinin hərəkəti 2012 PDF 294 kB Pul vəsaitlərinin hərəkəti 2011 PDF 289 kB Pul vəsaitlərinin hərəkəti 2010 PDF 230 kB Uçot siyasəti 2019 PDF 456 kB Uçot siyasəti 2018 PDF 272 kB Uçot siyasəti 2017 PDF 351 kB Uçot siyasəti 2016 PDF 349 kB Uçot siyasəti 2015 PDF 334 kB Uçot siyasəti 2014 PDF 261 kB Uçot siyasəti 2013 PDF 263 kB Uçot siyasəti 2012 PDF 266 kB Uçot siyasəti 2011 PDF 266 kB Uçot siyasəti 2010 PDF 253 kB Mühasibat balansı 2020 PDF 1 MB Mühasibat balansı 2019 PDF 236 kB Mühasibat balansı 2018 PDF 165 kB Mühasibat balansı 2017 PDF 164 kB Mühasibat balansı 2016 PDF 164 kB Mühasibat balansı 2015 PDF 160 kB Mühasibat balansı 2014 PDF 340 kB Mühasibat balansı 2013 PDF 155 kB Mühasibat balansı 2012 PDF 155 kB Mühasibat balansı 2011 PDF 143 kB Mühasibat balansı 2010 PDF 192 kB Mühasibat balansı 2009 PDF 159 kB Mühasibat balansı 2008 PDF 235 kB Maliyyə göstəriciləri 2020 PDF 318 kB Maliyyə göstəriciləri 2019 PDF 202 kB Maliyyə göstəriciləri 2018 PDF 478 kB Maliyyə göstəriciləri 2017 PDF 478 kB Maliyyə göstəriciləri 2016 PDF 270 kB Maliyyə göstəriciləri 2015 PDF 270 kB Maliyyə göstəriciləri 2014 PDF 331 kB Maliyyə göstəriciləri 2013 PDF 445 kB Maliyyə göstəriciləri 2012 PDF 269 kB Maliyyə göstəriciləri 2011 PDF 264 kB Maliyyə göstəriciləri 2010 PDF 239 kB Maliyyə göstəriciləri 2009 PDF 241 kB Maliyyə göstəriciləri 2008 PDF 241 kB