01Haqqımızda

Sığorta qaydaları

Avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin kompleks sığortas qaydaları PDF 483 kB Gəmilərin və digər su nəqliyyatı vasitələrinin sığortası qaydaları PDF 295 kB Hava nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası qaydaları PDF 263 kB Dəzgah sınmasından sığorta qaydaları PDF 268 kB Əmlakın yanğından və digər əlavə risklərdən sığortasının əsas qaydaları PDF 370 kB İnşaat və quraşdırma risklərinin kompleks sığortası qaydaları PDF 273 kB Oğurluqdan sığortanın əsas qaydaları PDF 489 kB Qiymətli əşyaların daşınmasının sığortası qaydaları PDF 162 kB Şüşə sınmasına qarşı sığortanın əsas şərtləri PDF 89 kB Tikintidə istifadə olunan maşın və avadanlıqların sığortası qaydaları PDF 257 kB Yanğın və digər əlavə risklərlə əlaqədar gəlir itkisi sığortasının qaydaları PDF 229 kB Yüklərin sığortası qaydaları PDF 373 kB Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənara çıxan şəxslərin qəfil xəstəliklərdən sığortası qaydaları PDF 414 kB Bank risklərinin sığortasının əsas qaydaları PDF 315 kB Fərdi qəza şığortası qaydaları PDF 320 kB Könüllü tibbi sığorta qaydaları PDF 238 kB Kreditlərin sığortası qaydaları PDF 233 kB Avtomobil nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin konüllü sığortasının əsas qaydaları PDF 376 kB Azərbaycan Respublikası ərazisindən keçən tranzit malların gömrük rüsumunun ödənilməsi məsuliyyətinin sığortası qaydaları PDF 203 kB İşəgotürənin məsuliyyət sığortası qaydaları PDF 294 kB Lift qəzalarından üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyət sığortasının əsas qaydaları PDF 318 kB Uçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyət sığortası qaydaları PDF 338 kB Ev quşlarının sığortasının əsas qaydaları PDF 298 kB Heyvanların sığortasının əsas şərtləri PDF 80 kB İstilikxana sığortasının əsas qaydaları PDF 307 kB Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsullarının sığortası qaydaları PDF 415 kB